Contact en Vragen Lesroosters    

Huishoudelijke reglementen

 In het huishoudelijk reglement van de vereniging zijn de belangrijkste zaken vastgelegd zoals inschrijving, contributiebetaling, bestuur en commissies. Daarnaast kent het huishoudelijk reglement aanvullende documenten die voor speciale doelgroepen of gelegenheden van toepassing zijn.

Zowel het Huishoudelijk reglement alsook de aanvullende documenten kunnen worden gedownload en op het scherm bekeken of op uw printer afgedrukt.
Kies het gewenste document hieronder: