Contact en Vragen Lesroosters    

Veiligheid in het zwembad

 Meestal is het zwembad de plek waar kinderen leren zwemmen. Ouders mogen verwachten dat Watervrienden Geleen er alles aan doet om hier veilig te kunnen (leren) zwemmen. Maar veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid: van Laco Glanerbroek als eigenaar/exploitant van het zwembad, van Watervrienden Geleen als zwemvereniging, van de ouders en van de zwemmers zelf.

Om de veiligheid te waarborgen is het strikt noodzakelijk dat alle regels zorgvuldig worden opgevolgd. Vooral voor jonge kinderen die nog niet over een zwemdiploma beschikken is dit vaak moeilijk. Lesgevers en toezichthouders besteden tijdens het leszwemmen extra aandacht aan jonge kinderen die zich in en rondom het wedstrijdbad bevinden. Wilt u zelf kijken, dan kan dit vanuit de kantine (alleen tijdens de openingstijden) of van-achter de schermen. 

In het subtropisch bad en buiten de lesuren ligt hier een belangrijke taak voor ouders en/of begeleiders. Let wel, jonge kinderen zijn vaak druk en zien nauwelijks gevaren. De ouder of begeleider dient toezicht te houden, ervoor te zorgen dat de juiste zwemhulpmiddelen worden gebruikt en dat hij/zij ter plekke is wanneer iets gebeurt. Dus ín het water, in de directe nabijheid van het kind en niet aangekleed buiten het bad. Overschat de zwemvaardigheid van het kind niet!

Watervrienden Geleen maakt gebruik van zwemfaciliteiten van Laco Glanerbroek. Dat betekent dat wij ons allen moeten houden aan alle regels van Laco Glanerbroek. Deze regels zijn ondermeer op hun website gepubliceerd. In aanvulling op deze regels wordt verder verwezen naar de Huishoudelijk Reglementen die zijn gepubliceerd op deze website.

Maar om u verder gerust te stellen:

 • Er is altijd tenminste één gediplomeerde EHBO-er van Watervrienden Geleen aanwezig.
   
 • Er is een EHBO ruimte met voldoende eerste hulp middelen beschikbaar vlak bij het zwembad.
   
 • Van overheidswege heeft toezicht plaats op alle zwembaden. In geval van een ongeval zal de toedracht worden bekeken en zal met betrokkenen worden gesproken.
   
 • Alle formeel geregistreerde leden zijn verzekerd via de Sportbond. De polisvoorwaarden vindt u onder Ledeninformatie bij Huishoudelijkreglement.
   
 • Niet geregistreerde leden en bezoekers die niet officieel door Watervrienden Geleen zijn toegelaten hebben geen toegang en mogen geen gebruik mogen maken van onze faciliteiten. Ongeautoriseerde toegang is niet toegestaan en vrijwaardt Watervrienden Geleen volledig van alle aansprakelijkheid.


Registratie van (bijna)ongevallen

Alle bijna-ongevallen dienen formeel te worden gerapporteerd bij Watervrienden Geleen. Dit stelt ons in de gelegenheid de situatie te kunnen bestuderen en zo mogelijk maatregelen te nemen om het risico weg te nemen of te verminderen. Om een bijna-ongeval te melden dient gebruik te worden gemaakt van de PDF-versie van het formulier. U kunt dit afdrukken en invullen. U kunt ook de Word-versie downloaden en met Microsoft Word invullen en daarna afdrukken. Het ingevulde en ondertekende formulier dient bij de Baddienst of één van de bestuursleden te worden ingeleverd. Indien mogelijk zullen wij zelf maatregelen treffen. Indien het een situatie betreft die Laco Granerbroek betreft, zullen wij Laco informeren en verzoeken maatregelen te nemen. In dit laatste geval houdt de betrokkenheid van Watervrienden Geleen daarmee op. Natuurlijk volgen wij of er acties plaats vinden, maar wij hebben hier verder geen invloed op of verantwoordelijk in.

Alle ongevallen dienen formeel te worden gerapporteerd binnen Watervrienden Geleen alsook richting Laco Glanerbroek, zodat het ongeval kan worden bestudeerd en maatregelen kunnen worden genomen om herhaling te voorkomen danwel de kans daarop te verminderen. Om een ongeval te melden bij onze vereniging kunnen leden gebruik maken van de PDF-versie van het formulier. U kunt dit afdrukken en invullen. U kunt ook de Word-versie downloaden en met Microsoft Word invullen en daarna afdrukken. Het ingevulde en ondertekende formulier dient bij de Baddienst of één van de bestuursleden te worden ingeleverd. Zij zorgen er voor dat het formulier bij Laco Granerbroek op de juiste plaats terecht komt.