Contact en Vragen Lesroosters    

Zwemles

 Bij Watervrienden Geleen leren kinderen vanaf 5 jaar zwemmen zonder kurken. In het begin kost dit weliswaar wat meer tijd, maar de kinderen raken daarbij veel vrijer en beter vertrouwd met het water. Voordat kinderen kunnen beginnen aan het Zwem-ABC doorlopen ze het voortraject:

 • Groep 1:  Watervrij maken en beginnen met drijven
   
 • Groep 2:  Drijven op borst en rug gecombineerd met aanleren borst- en rugcrawl beenslag
   
 • Groep 3:  Beenslag borst en rug
   
 • Groep 4:  Combinatie arm en beenslag schoolslag, introductie borstcrawl, verstevigen rugslagen en onderwater oriëntatie
   
 • Aspiranten 1:  Wennen aan het diepe en onderwater oriëntatie
   
 • Aspiranten 2:  Verbeteren schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl en rugcrawl

Na het Zwem-ABC kunnen leerlingen verdergaan met zwemvaardigheid, snorkelen of survival.

Tijdens de lessen hangt het overzicht van lessen, baanindeling en lestijden bij de ingang. Hier vindt u ook alle andere informatie over de zwemlessen, wijzigingen, proef- en diplomazwemmen. Al deze informatie vindt u natuurlijk ook op onze website.

Zijn er medische- of psychische redenen die in het belang van de zwemles van uw kind zijn, meldt deze dan zo spoedig mogelijk bij de uurleider. Denk daarbij aan motorische storing, astma, doofheid, gedragsproblemen enz. Vul ook de medische verklaring in op onze site!

Om de voortgang van de lesgroepen te kunnen waarborgen, worden kinderen die meer dan drie keer achter elkaar afwezig zijn,  teruggeplaatst in een lagere groep. Dit gebeurt omdat deze kinderen door de opgelopen achterstand de leskwaliteit en voortgang van de andere kinderen in de groep gaan belemmeren. Mocht op dat moment geen plaats beschikbaar zijn in een lagere groep, dan worden zij opnieuw op de wachtlijst geplaatst totdat een vrije plaats beschikbaar is.