Contact en Vragen Lesroosters    

Over ons

 Watervrienden Geleen heeft circa driehonderd leden en dat vereist een behoorlijke organisatie. Deze is in het plaatje rechts weergegeven.

De Technische Commissie draagt zorg voor het lesgeven en alle daarbij behorende technische zaken. Denk daarbij aan het lesmateriaal, de lesroosters, het regelen van voldoende lesgevers, het organiseren van proefzwemmen en diplomazwemmen. De Technische Commissie draagt ook zorg voor de aanwezigheid van voldoende E.H.B.O.-ers en Toezichthouders.

De Wedstrijdcommissie organiseert de training, regelt officials en neemt actief deel aan wedstrijden in binnen- en buitenland. Dat betekent dat de wedstrijdploeg regelmatig met trein, bus of auto onderweg is; en ook dat organiseert de Wedstrijdcommissie helemaal zelf.

Ondersteunende Commissies hebben veelal een tijdelijk karakter. Zij verzorgen allerlei activiteiten zoals een jubilieumfeest of een het jeugdkamp. In andere gevallen zijn het mensen met een speciale taak, zoals de webmaster, schrijvers van artikelen en mensen die foto's maken tijdens wedstrijden en diplomazwemmen en nog veel meer (...) Een ander voorbeeld is de Baddienst; deze heeft een vast karakter en verzorgt toezicht aan de ingang van het zwembad. Zij controleren pasjes, verstrekken informatie en leggen een-en-ander administratief vast.  

Op zondagmorgen zult u ieder driekwartier uur een fluitsignaal horen: dat is Toezichthouder die dan het teken geeft dat de volgorde groepen zich gereed moeten maken voor de les. Maar ook hoort u dit fluitje wel tussendoor: dan is iemand onveilig bezig! Zo dragen Baddienst en Toezichthouders bij tot de veiligheid, een bijzonder belangrijke taak.

Het bestuur heeft als voornaamste taak om onze vereniging te organiseren. Dat kan natuurlijk niet zonder goede samenwerking met de verschillende commissies, en daarom zijn zij vertegenwoordigd in het bestuur. Wanneer nodig worden leden van de Ondersteunende Commissies uitgenodigd om aan een bestuursvergadering deel te nemen. Het bestuur zelf bestaat uit een voorzitter, secretaris, een penningmeester en een of meerdere algemene bestuursleden.

En al die mensen samen, dat is Watervrienden Geleen !