Contact en Vragen Lesroosters    

Gedragscode Zwembranche

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF alsook Het Nationaal Platform Zwembaden NRZ heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer / lesgever te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. 

De Gedragscode Zwembrache zijn hier te downloaden en tevens te vinden als bijlage in ons huishoudelijk regelement.
 

Afspraken binnen onze vereniging

  • Watervrienden Geleen conformeert zich geheel aan de gedragscode van de zwembranche.
  • Alle kaderleden ontvangen periodiek instructie over de gedragscode en conformeren zich hieraan
  • Van al onze kaderleden binnen onze vereniging ontvangen wij een (VOG) verklaring omtrent gedrag.
  • Binnen onze vereniging hebben wij twee vertrouwenspersonen aangesteld.
     

Vertrouwenspersonen: Maak een keuze en klik op onderstaande personen.

Mevrouw Annemie van der Zwaan

De heer Jos van der Linden

 

Een vertrouwenscontactpersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van slachtoffers. Er is een geheimhoudingsplicht. Alleen met instemming van het slachtoffer kan de geheimhoudingsplicht worden opgeheven.

Naast onze interne vertrouwenspersoon is het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF beschikbaar voor de zwembadbranche. Het telefoonnummer van het Vertrouwenspunt Sport is: 0900 202 5590. De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid.