Contact en Vragen Lesroosters    

Contributie

Contributietabel Watervrienden Geleen

 Contributie per persoon per maand  

Zwemles op zondag voor kinderen

€ 12,00

Recreatief zwemmen op zondag

€ 12,00

Swim for Life leden  (Masterzwemmen, Triathlon zwemmen, Swim for Fit, Fifty Fit)

€ 14,50

Wedstrijdploeg leden

€ 22,00

Wedstrijdploeg leden + leszwemmen

€ 22,00

Alle leden kunnen gratis gebruik maken van het recreatief zwembad op de zondag ochtend

€  0,00

 

 
Aanvullende Leden bedragen  

Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld

€   8,50

Bij 2e mislukte incasso worden per keer administratie- en incassokosten in rekening gebracht

€   5,00

Introducé recreatief zwemmen

€   2,50

Nieuw lidmaatschapspasje

€   2,50

Overschoentjes

€   0,50

 

 

Aanvullende Wedstrijdploeg bedragen  

Kaderleden zwemmend bij de Wedstrijdploeg per maand

€   5,00

 

 

Vervoerskosten naar wedstrijden  

Bus/trein naar wedstrijden (inbegrepen in contributie)

€   0,00

Bus naar alle wedstrijden voor niet wedstrijdpoegleden en ouders

€ 12,00

 

 

 

Let op:
Contributie wordt per 3 maanden en in vooruit betaald. Restitutie van betaalde contributie vindt niet plaats omdat een groot deel van de kosten door de vereniging per jaar moet worden betaald; de vereniging kan deze bij opzegging niet terugvorderen. Wilt u opzeggen, doe dat dan altijd tenminste één volle kalendermaand vóór de aanvang van de nieuwe incasso en lever daarbij de pasjes meteen in.