Contact en Vragen WVG 50 Jaar     Lesroosters    

Contributie

 

 Contributie per persoon per maand  

Leszwemmen leden jonger dan 16 jaar

€ 10,50

Leden vanaf 16 jaar

€ 13,00

Swim for Life leden  (Masterzwemmen, Triathlon zwemmen, Swim for Fit, Fifty Fit)

€ 13,00

Wedstrijdploeg leden

€ 18,50

 

 

Aanvullende Leden bedragen  

Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld

€   7,50

Bij 2e mislukte incasso worden per keer administratie- en incassokosten in rekening gebracht

€   5,00

Introducé recreatief zwemmen

€   2,00

Nieuw lidmaatschapspasje

€   2,50

Overschoentjes

€   0,50

 

 

Aanvullende Wedstrijdploeg bedragen  

Kaderleden zwemmend bij de Wedstrijdploeg per maand

€   3,75

Startgeld voor BZK dient ten alle tijden te worden voldaan

€   7,50

 

 

Vervoerskosten naar wedstrijden  

Bus/trein naar LZK + 2 Sprintwedstrijden (inbegrepen in contributie)

€   0,00

Bus/trein naar BZK wedstrijden

€ 15,00

Bus naar alle wedstrijden voor niet wedstrijdpoegleden en ouders

€ 12,00

 

 

 

Let op:
Contributie wordt per kwartaal en in vooruit betaald. Restitutie van betaalde contributie vindt niet plaats omdat een groot deel van de kosten door de vereniging per jaar moet worden betaald; de vereniging kan deze bij opzegging niet terugvorderen. Wilt u opzeggen, doe dat dan altijd tenminste één volle kalendermaand vóór de aanvang van het nieuwe kwartaal en lever daarbij de pasjes meteen in.