Contact en Vragen Lesroosters    

Lidmaatschap be√ęindigen

 Een lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd.

Vermeldt de volledige naam en adres van degene die moet worden afgemeld en voeg het pasje bij. Lever deze bescheiden in een gesloten envelop in bij de baddienst of verstuur de brief per post naar ons postadres: Watervrienden Geleen, t.a.v. secretaris F. Tuik, Hendriklaan 3, 6165 CL Geleen.

De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand en gaat in op het moment van ontvangst van de schriftelijke afmelding en pasjes.

Contributie wordt per kwartaal in vooruit betaald. Restitutie van betaalde contributie vindt niet plaats omdat een groot deel van de kosten door de vereniging per jaar moet worden betaald; de vereniging kan deze bij opzegging ook niet terugvorderen. Wilt u uw lidmaatschap opzeggen, doe dat dan tenminste één volle kalendermaand vóór de aanvang van het nieuwe kwartaal en lever daarbij de pasjes meteen in. 

Om nog gedurende de opzegtermijn zonder pasje te kunnen zwemmen, heeft de baddienst een bijgewerkte lijst met leden die hebben opgezegd maar nog 'n maand mogen zwemmen.

Alleen op deze wijze kunnen wij garanderen dat de afmelding vlot verloopt en de betalingen tijdig en correct worden stopgezet.